ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ย้อนรอยสงครามโลกครั้งที่ 1-2 อภิมหาสงครามโลก (ไม่) ลืม
หมวด : ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สำนักพิมพ์  :  เพชรพินิจ  ราคาปก  :  225  บาท  หนังสือเล่มนี้จะนำผู้อ่านย้อนกลับไปยังเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 ให้ทุกท่านได้รับรู้และเข้าใจถึงที่มาและเหตุการณ์ความเป็นไปต่างๆ ที่เกิดขึ้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับสากล รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประเทศ ไทยในยุคนั้นอดีตก่อให้เกิดผลลัพธ์ในปัจจุบัน การเรียนรู้และศึกษาประวัติศาสตร์ จะช่วยให้เราได้เข้าใจปัจจุบันมากยิ่งขึ้นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มีที่มาและความเกี่ยวข้องกันอย่างไร ทางสำนักพิมพ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเกิดประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกท่าน  ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com