ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ไวยากรณ์จีนกลาง สำหรับ HSK 1 HSK 2 และ HSK 3
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : นพพิชญ์ ประหวั่น
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สำนักพิมพ์  เพชรประกาย  ราคาปก  135  บาท    รวบรวมไวยากรณ์เบื้องต้นสำหรับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK 1 HSK 2 และ HSK 3 เนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเกี่ยวกับวจีวิภาค (ประเภทของคำ) ได้แก่ คำสรรพนาม ตัวเลข คำลักษณนาม คำกริยาวิเศษณ์ คำสันธาน คำบุพบท คำกริยานุเคราะห์ คำช่วย คำอุทาน และการซ้ำของคำกริยา ส่วนหลังเกี่ยวกับประโยค ได้แก่ ประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม ประโยคคำสั่ง ประโยคอุทาน และรูปประโยคพิเศษอื่นๆ รวมถึงการใช้คำที่ควรรู้ด้วย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้สำหรับเตรียมการสอบในส่วนของการอ่านได้อย่างรอบด้าน  ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com